brasilien nya00053

Björn Larsson bildade bolaget 1993 och guidar även själv många av resorna. 
Björn har varit 94 gånger i Brasilien. Björn har guidat Brasilien Runt 26 gånger 
och karnevalsresan till Rio 22 gånger samt dessutom guidat åtskilliga 
företagsresor, examensresor och Kick-Off resor runt hela Brasilien.

 

 

Brasilienexperten AB har fem stycken medarbetare:

  brasilien nya00071

Emma Cronquist började arbeta på Brasilienexperten 2001. 
Emma är spansktalande och sysslar mestadels med resor till 
övriga Sydamerika samt ekonomi.

brasilien nya00012

Agneta Götesson är utbildad resesäljare med lång erfarenhet. 
Agneta arbetar som resesäljare. 
Agneta började arbeta på Brasilienexperten AB år 2003.

 

brasilien nya00074

Icaro Passos är utbildad resesäljare med specialite Brasilien. 
Icaro började arbeta på Brasilienexperten AB i augusti 2007.
Icaro arbetar på kontoret på Karlavägen 14 A i Stockholm

brasilien nya00089

Madelene Santesson är utbildad resesäljare med specialite Peru. Madelene började på Brasilienexperten AB i augusti 2015.

   

Brasilienexperten AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se
som är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att
verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma
frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden
samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig
erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym.
SRF har cirka 140 medlemsföretag och representerar drygt 350 försäljningsställen.
Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 600 personer och har en affärsvolym på drygt 32 mdr kr år 2010.