Det finns två helt olika teorier om hur vattenfallen har uppstått.


Den ena är den vetenskapliga teorin där vattnets framfart ökar fallets storlek med c:a 1 mm per 100 år.

Den andra versionen är lite mer spännande.

Det var fjärilarnas dal och fallet användes som en helig gravplats av de indianer som bodde längs Iguaçufloden.
Världen styrdes av M´boy en sorts gudomlig övermäktig ormformad gud son till överguden Tupa.
Byns hövding Ignobi hade en gudomligt vacker dotteer vid namn Naipi, som p.g.a sin skönhet skulle gifta sig med M´boy. En ung krigare vid namn Taroba bröt tabun och han både tittade på och pratade med Naipi.
Kvällen före brölloppet hade indianerna druckit för mycket cauim (dryck gjord på jäst majs) och Naipi och Taroba rymde nedströms i en kanot. M´boy blev rasande och sträckte ut hela sin kropp och smällde i marken så att det blev ett enorm smäll. När dammet lagt sig så kunde man för första gången se vattenfallet.
Naipi förvandlades till en sten strax nedanför fallet och Taroba till en palm. Under stenen och palmen finns en grotta där M´boy bevakar sina offer.
Det sägs det vid speciella ticpunkter så bildas det en regnbåge mellan stenen och palmen, som symboliserar den eviga kärleken mellan Naipi och Taroba

brasilien106