Salvador spelar en viktig betydelse i den brasilianska historien.

Det var här portugiserna valde att bosätta sig, eftersom de viktiga råvarorna tobak och socker med fördel kunde odlas. Det var också en plats som var lätt att försvara. Skeppen låg skyddade för pirater och fientliga nationer i Alla Helgonabukten och det kuperade landskapet gjorde också staden lätt att försvara. Dessutom var indianerna i området var fredligt inställda.


Staden upptäcktes av italienaren Vespucchi på den 1/11 (allhelgonadagen) 1501. Därför döptes viken till Allhelgonabukten (bahia de todos os santos).
Portugisen Tome Souza bestämde sig 1549 för att bygga en by vid klippan mot havet och bosätta sig här. Han gjorde en stadsplan och åkte hit med 400 nybyggare, 400 soldater, präster och prostituerade.
Salvador var sedan huvudstad i den portugisiska kolonin fram till 1763 då Rio de Janeiro istället blev huvudstad.
Portugiserna behövde arbetskraft till plantagerna, men indianerna ville inte jobba. Det sägs att indianerna hellre dog än tog arbete på de portugisiska plantagerna. Därför började portusiserna tidigt hämta slavar i Afrika och c:a 4 miljoner slavar hämtades där tills slaveriet förbjöds 1888. En stor skillnad jämfört med USA var att i Brasilien fick slavarna behålla sina namn och sina afrikanska traditioner. Inte minst candombleritualerna är intressanta att se liksom capoeira.

brasilien16