Brasilien är inte känt som något vinland, men faktum är att det tillverkas bra vin i Brasilien. Speciellt de mousserande vinerna är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalité och pris. Ofta är det släktingar i nedstigande led till de som utvandrat från framförallt Italien under andra halvan av artonhundratalet, som driver vingårdana i Sydamerika. Klimatet i södra Brasilien är likvärdigt med det i de mer etablerade konkurrentländerna Chile och Argentina. Även druvorna som odlas är likvärdiga.
I delstaten Rio Grande do Sul cirka tolv mil från Porto Alegre finns ett område som kallas vindalen (vale dos vinhedos). Vindalen är en speciell plats för alla vinälskare.
Här i närheten av Bento Gonçalves produceras bra vin. Vingårdarna är omgivna av berg och klimatet är perfekt för att få fram bra druvor. Här bor fjärde generationens italienare som under 130 åt utvecklat en druva som passar för utmärkt vinodling i detta område. Intressant vingårdsbesök kan t.ex göras på Casa Valduga.
Med bra planering så går det att åka på fina och intressanta vinresor till Brasilien.

Kontakta Brasilienexperten AB för vinresor till Brasilien och ytterligare information. Tel 035-128875.