Resegaranti

Brasilienexperten AB är en bifirma till Sydamerikaexperten AB som bildades 1993 och vi är medlem i SRF Svenska Resebyråföreningen.

Vi använder oss av Svenska Resebyråföreningens villkor. Nedan följer våra allmänna och särskilda resevillkor. Vi har ställt bankgaranti till kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Besök gärna kammarkollegiets hemsida. Bankgarantins storlek varierar beroende på vilken månad det är. Enligt kammarkollgiets beslut så är den som lägst 2,7 miljoner kronor och som högst 5,3 miljoner under säsongen 2018-2019.

 

Vårt organisationsnnummer är 556474-9157. Styrelsen har sitt säte i Halmstad.

 

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

 

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

 

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

 

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

 

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

 

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

 

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

 

För mer information se www.kammarkollegiet.se  eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämndn på 08-700 08 00.

Halmstad

Stockholm

Kontakt

Vi firar

Brasilienexperten AB

Huvudkontor och butik

Flygaregatan 25

302 38 Halmstad

Brasilienexperten AB

Kontor och butik (tidsbokning)

Karlavägen 14 A

114 31 Stockholm

info@brasilienexperten.se

035-178875 Halmstad

08-218875 Stockholm

Följ oss